ZDRAVSTVENI SISTEM

Prilagodjavanje zdravstvenih ustanova pandemiji izazvanoj Corona 19 virusom

Pandemija izazvana Corona 19 virusom stavlja na ispit bolničke kapacitete kako posteljne i medicinske opreme tako i kapacitete zdravstvenog osoblja i to na načine koji do sada nisu bili poznati.

Procjene sugeriraju da će  možda trebati gotovo dvostruko veći iznos posteljnih kapaciteta ako pandemija COVID-19 nalikuje pandemiji gripe iz 1957. ili 1968., posebno ako se održi. Bolnice se moraju pripremiti za to kako će trijažirati pacijente, raspodijeliti posteljne  resurse i osoblje.

Na početku pandemije COVID preporučeno je da zdravstveni sustavi daju prioritet hitnim stanjima  i odgađaju rutinske preglede i kontrole kako bi ublažili širenje COVID-19 u zdravstvenim ustanovama. Kako se pandemija nastavlja, zdravstveni sistemi moraju uravnotežiti potrebu za pružanjem potrebnih usluga uz minimaliziranje rizika za pacijente i zdravstveno osoblje . S obzirom na dinamičku prirodu pandemije, razmatranja se mogu vremenom reavaluirati.
Generalno gledajući za svaku zdravstvenu ustanovu važno je kontrolirati protok pacijenata kroz  bolnicu, obezbjediti adekvatane prostore u kojima zarazni pacijenti mogu biti grupirani i izolirani.
Neophodno je razviti jasne protokole u cilju  zaštite ličnih  sredstava,racionalno upravljati  zalihama, zaštititi osoblje bolnice, te shodno situaciji u bolnici odrediti  svoj pristup i modaliteta u  testiranju.

Kako bi se osigurala pravilna kontrola infekcije, važno je pregledati svaku osobu koja ulazi u bolnicu. Da bi process bio djelotvoran  mora se smanjiti broj pristupnih točaka.Na pristupnim tačkama oformiti trijažne punktove na kojima se mogu identificirati visoko rizični pacijenti i pokrenuti postupci kontrole infekcije. Svi pacijenti koji su pregledani na trijažnom punktu moraju tokom cirkulcije zdravstvenom ustanovom sa sobom nositi dokaz o obavljenoj trijaži ( anketni list ).

Sumnjivi pacijenti s COVID-19 kojima je potrebna daljnja medicinska njega i procjena trebaju se smjestiti odmah u izolacione sobe ( po mogućnosti sa negativnim pritiskom ) dakle potrebno je obezbjediti  što više izolacijskih soba i opremiti  ih adekvatnom opremom za jednokratnu upotrebu. U jeku pandemije potrebno je 30% posteljnih kapaciteta bolnice pretvoriti u sobe za izolaciju. Izuzetno je važno imati I mogućnost proširenja kapacitata ako se popune sve izolacione sobe . Jedna od mogućnosti je grupiranje skupine bolesnika s potvrđenim COVID-19 u namjenskom kliničkom prostoru  ( Izolatorij ) .
Kako bi se mogućnost zaraze medju uposlenicima zdravstvene ustanove svelo na minimum neophodno je  da svo osoblje bolnice bude upoznato s mjerama lične zaštite, mjerama zaštite drugih osoba (pacijenti, posjetioci, osoblje i dr.) 
Za sve zaposlenike, pacijente i posjetioce, nužno je osigurati na vidljivom mjestu na ulazu u ustanovu obavijest, upute i preporuke za pridržavanje općih higijenskih postupaka i održavanje fizičke udaljenosti od 1,5 metra te dostupnost punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.
Zaposlenicima (odnosi se i na zdravstveno i nezdravstveno osoblje) se obvezuje korištenje medicinskih maski tokom boravka u zatvorenim prostorima.
Komunikacija između odjela se odvija samo kada je to neophodno za nesmetano funkcioniranje ustanove , kretanje pacijenata između odjela dopušta se samo u slučaju nužnih intervencija I  u pratnji zdravstvenog radnika ( neophodna dijagnostika ,intervencija i sl. )
Za sve putove kojima će se vršiti kretanje pacijenata između odjela mora se svim zaposlenicima dostaviti obavijest o tačnim smjerovima kretanja.
Ako je riječ o kretanju pacijenta sa simptomima akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašljanje, grlobolja, šmrcanje i sl.), potrebno je da isti nosi medicinsku masku, a zdravstveni radnik u pratnji odgovarajuću zaštitu (odgovarajuće veličine, koju je stavio prije kontakta s pacijentom),
Čišćenje i održavanje prostora u kojima se kreću oboljeli COVID-19 provodi se dezinfekcijskim sredstvima i prema uobičajenom protokolu zdravstvenim ustanovama.
Shodno epidemiološkoj situaciji zdravstvena ustunaova mora prilagodjavati svoje protokole koji se odnose na pandemiju izazvanu Covid19 virusom prema novonastaloj situaciji.
Menadzment zdravstvene ustanove  posredstvom kriznog štaba zdravstvene ustanove prati epidemiološku situaciju te predvidja buduće aktivnosti.
 

 

C19 info
Postavi pitanje
Za pristup formularu za postavljanje pitanja kliknite dugme ispod
Postavi pitanje
Odjavite se
COVID-19.BA
Analitički i grafički prikaz podataka www.covid-19.ba
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija https://covid19.who.int
C19.ba
Odgovor na COVID-19 u BiH je projekat namijenjen zdravstvenim radnicima i stručnom osoblju
Više
Uvjeti za pružanje konsultacija
Svi tekstovi su informativnog karaktera i u skladu sa preporukama Svjetske zdravstene organizacije, ZZJZ Federacije BIH, Instituta za javno zdravstvo RSa i HZJZ Republike Hrvatske. Ove informacije nikako ne mogu zamijeniti stručnu pomoć zdravstvenih profesionalaca.
Pročitaj kompletnu informaciju