testiranje

Testiranje na COVID-19

Testiranje na COVID-19 se provodi kako bi se potvrdila infekcija kod osobe sa simptomima, te kako bi se oboljela osoba što prije izolirala od drugih i liječila. Istovremeno se identificiraju kontakti oboljele osobe sa svrhom određivanja samoizolacije.

Kod pojave simptoma akutne respiratorne bolesti koji upućuju na COVID-19 kao što su povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, grlobolja, , gubitak okusa ili druge kliničke ili epidemiološke indikacije, uputnicu za testiranje izdajem ljekar porodične medicine. 
Kod bliskih kontakata osobe s potvrđenim COVID-19 koji nemaju nikakve znakove bolesti rutinski se ne provodi testiranje na početku ni tokom samoizolacije. Radi smanjenja širenja infekcije sve bliske kontakte oboljele osobe stavljaju se pod zdravstveni nadzor u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Testiranje na SARS-CoV-2  provodi se u slučaju pojave simptoma povezanih s COVID-19 odnosno postavljene sumnje na COVID-19, tj. kada se zadovolje klinički i/ili epidemiološki kriteriji bolesti prema indikaciji i kliničkoj procjeni nadležnog ljekara. Iznimno, na početku karantina/samoizolacije, treba testirati bliske kontakte oboljelih od COVID-19 ako su identificirani kao bliski kontakti tri ili više dana od izlaganja bolesniku i ako su u međuvremenu bili u bliskom kontaktu sa rizičnim skupinama.

Uloga seroloških testiranja na SARS-CoV-2

Serološko testiranje je laboratorijska pretraga kojim se utvrđuju antitijela na uzročnika određene infekcije iz uzorka krvi, u ovom slučaju antitijela na SARS-CoV-2 . Njihova prisutnost pokazuje je li neko bio u kontaktu s uzročnikom bolesti, mogu pokazati ima li osoba akutnu infekciju ili je ranije bila u kontaktu s uzročnikom.
U slučaju COVID-19, uz molekularne testove koji mogu utvrditi prisutnost genetskog materijala virusa u uzorku, postoje i serološki testovi za dokazivanje antitijela na novi koronavirus u krvi. Ima raznih vrsta seroloških testova i treba poznavati njihove karakteristike kako bi se rezultati mogli ispravno tumačiti. Za sada nemaju veliku ulogu jer se na temelju njih ne može znati je li osoba trenutno zarazna, tj. ne mogu se koristiti u svrhu otkrivanja bolesti i zaraznosti neke osobe. 

 

C19 info
Postavi pitanje
Za pristup formularu za postavljanje pitanja kliknite dugme ispod
Postavi pitanje
Odjavite se
COVID-19.BA
Analitički i grafički prikaz podataka www.covid-19.ba
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija https://covid19.who.int
C19.ba
Odgovor na COVID-19 u BiH je projekat namijenjen zdravstvenim radnicima i stručnom osoblju
Više
Uvjeti za pružanje konsultacija
Svi tekstovi su informativnog karaktera i u skladu sa preporukama Svjetske zdravstene organizacije, ZZJZ Federacije BIH, Instituta za javno zdravstvo RSa i HZJZ Republike Hrvatske. Ove informacije nikako ne mogu zamijeniti stručnu pomoć zdravstvenih profesionalaca.
Pročitaj kompletnu informaciju