Definicija i simptomatologija
COVID-19 • Definicija bolesti i simptomatologija
Osoba koja ima barem jedan od simptoma: kašalj, povišenu tjelesnu temperaturu, dispneju, nedostatak zraka, nagli gu ...
Više
Osnovni pojmovi
COVID-19 • Bliski kontakt
Pojam bliski kontakt uključuje: Direktan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 kao što su rukovanje, zagrljaj i ...
Više
1 2